CSS

Hadith (105)

Menentukan martabat kedudukan suatu hadith untuk mengelakkan kepalsuan atas nama Rasulullah berlaku.

"Barangsiapa dapat memenuhi keinginan saudaranya, Allah mengampuni dosanya"

"Barangsiapa tidak memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan, hendaknya melaknat orang-orang Yahudi"

"Gaulilah orang-orang yang banyak bertaubat, karena merekalah sesungguhnya orang yang paling lembut hatinya"

"Manusia itu dalam keadaan tertidur, bila mereka mati, maka berubahlah mereka (sedar)"

"Aku tidaklah lalai, akan tetapi dilalaikan agar aku membimbing (merintis) jalan"

"Kebaikan orang yang banyak berbakti sama dengan kejelekan orang-orang muqarrabin (didekatkan Allah)"

"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang beribadah dan bersih"

"Sesungguhnya Allah mencintai pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah"

"Sesungguhnya Allah mencintai pemuda yang bertaubat"

"Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang mukmin, yang tertimpa fitnah, yang bertaubat"