CSS

Pada hari kiamat nanti, semua manusia berdiri berbaris. Lalu lewatlah seorang dari ahli neraka seraya berkata kepada seseorang, ‘Wahai Fulan! Ingatkah ketika engkau meminta air minum, lalu aku memberimu minuman?’ Maka ia diberi syafaat. Kemudian ia berkata kepada yang lain, ‘Wahai Fulan! Ingatkah engkau ketika aku memberi air suci untuk berwudhu?’ Maka ia diberi syafaat. Kemudian ia berkata kepada yang lain lagi, ‘Wahai Fulan! Ingatkah kau ketika menyuruhku mengerjakan keperluan ini dan keperluan itu kemudian aku mendatangimu memenuhi permintaanmu?’ Maka ia diberi syafaat