CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“الولد سر أبيه”
“Anak adalah rahsia ayahnya.”

Hadits tersebut tidak ada sumbernya. Demikianlah pernyataan as Sakhawi, as-Suyuthi, az-Zarkasyi serta ash-Shaghawi dalam deretan kitabnya al-Ahadits al-Maudhu’ah.

Kemudian, dari segi maknanya tidaklah merupakan keharusan. Sebab, di kalangan para nabi sendiri, ada yang ayahnya musyrik, seperti Azar ayah Nabi Ibrahim. Juga ada yang anaknya musyrik, seperti Kan’an anak Nabi Nuh a.s.