CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“من قرأ في الفجرِ ب (الم نشرح) وَ (أَلَمْ تر كَيْفَ) لَمْ يرمد”
“Barangsiapa pada solat fajar membaca Surah Alam Nasyrah dan Alam Tara Kaifa, maka ia tidak akan terkena penyakit opthalmia (radang mata)”

Hadits di atas tidak ada sumbernya. As-Sakhawi berkata bahwa itu hadits palsu dan tidak ada sumbernya sama sekali, baik yang dimaksud di sini adalah solat subuh maupun solat sunnah sebelum subuh.

Riwayat ini jelas bertentangan dengan sunnah yang terbukti kesahihannya bahwa Rasulullah saw dalam solat sunnah sebelum fajar membaca surat al-Kafirun dan surat al-Ikhlas. Sedang dalam solat (fardu) subuh beliau membaca lebih dari enam puluh ayat.

Yang berkeinginan lebih luas mengetahui bagaimana solat Rasulullah saw hendaknya merujuk buku kami yang sengaja kami susun dari kumpulan hadits-hadits sahih dengan judul Sifat Solat Rasulullah