CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“الحديث في المسجدِ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ البهائم الحشيش”
“Bercakap di masjid memakan pahala seperti lembu makan rumput”

Hadits di atas tidak ada sumbernya. Al-Ghazali meriwayatkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin I/136, tetapi al-Hafidz al-Iraqi menyatakan, “Saya tidak mendapatkannya dari sumber aslinya.”

Abdul Wahhab Taqiyuddin as-Subuki dalam kitab Tabaqat asy Syafi’iyyah IV/145-147 mengatakan dengan tegas, “Saya tidak men- dapatkan sanadnya.”