CSS

Hadith Dha'if (lemah)

“إذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ أَوَسَاءَ خُلُقُ زَوْجَتِهِ أو أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُؤَذِّنُ فِي اذنِهِ”
“Bila di antara kalian ada yang mendapati binatang tunggangannya membandel/ melawan, atau keburukan akhlak isterinya atau salah seorang dari anggota keluarganya, maka berazanlah pada telinga mereka”
Ini hadits dha’if. Telah diriwayatkan oleh Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin II/195, seraya memastikan menisbatkannya kepada Rasulullah saw.

Al-Iraqi berkata, “Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh ad- Dailami dalam musnad al-Firdaus dengan sanad yang lemah.”