CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“الدُّنْيَا ضرةُ الآخرة”
“Dunia adalah isteri kedua (saingan) akhirat”
Hadits ini tidak ada sumbernya dari Rasulullah saw. Ini ditegaskan dalam kitab Kasyful Khafa dan lain-lain. Konon termasuk ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Isa a.s.