CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“زينوا مَجَالِسَ نِسَائِكُم بِالْمَغزَلِ”
“Hiasilah majlis isteri-isteri kalian dengan alat pemintal (alat untuk membuat kapas menjadi benang).”

Hadits ini maudhu’. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam rangkaian hadis maudhu’ daripada sanad al-Khatib dan telah dikuatkan oleh as-Suyuthi dalam kitab al-La’ali II/179