CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“إن الله يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيف”
“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang beribadah dan bersih”

Hadits ini maudhu’. Telah diriwayatkan oleh al-Khatib dalam at-Tarikh II/11-12, dari sanad Abdullah bin Ibrahim al-Ghiffari, dari al-Munkadir bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir. Sanad tersebut adalah maudhu’, sebab al-Ghiffari tertuduh suka memalsu riwayat.