CSS

Hadith Maudhu' (palsu)

“خيار امتي احدَاؤُهُم الَّذِينَ إِذَا غَضِبُوا رَجَعُوا”
“Umatku yang terbaik ialah mereka yang berwatak keras (tegas) yang bila mereka marah segera sedar”

Ini hadits batil. Al-Uqaili meriwayatkannya dalam kitab Kumpulan Hadits-hadits Dha’if, halaman 217, kemudian menyatakan, “Sanadnya dari Abdullah bin Qunbur dan dia ini tidak suka meneliti sanad.”

Kemudian al-Uzdi mengatakan, “Riwayat Abdullah bin Qunbur tersebut tidak diterima jumhur pakar hadits. Bahkan adz-Dza menyatakan bahwa riwayatnya batil dan dibenarkan oleh Ibnu Hajar.